DIS Official New Normal

Dis Official New Normal    ...

Read more

Heal the World

Heal the World    ...

Read more

ข้อปฏิบัติเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติดราก้อน ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกัน และควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ...

Read more

Congratulations to all the students who …

Congratulations to all the students who took HSK last year (2019) The passing rate was 99%, every...

Read more

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมังกรน้อย ได้รับผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการส...

Read more

Valentine's Day

Valentine's Day 2020 ...

Read more

Chinese New Year

Chinese New Year 2020 ...

Read more

Wai Kru Day 2020

Wai Kru Day 2020 ...

Read more

Children's Day 2020

Children's Day 2020 ...

Read more

Field trip Dreamworld

Field trip Dreamworld

Read more

Phra Rama 5 Market

Field Trip Phra Rama 5 Market

Read more